Podmínky použití

PODMÍNKY POUŽITÍ

Přijetí podmínek

blackjack77cz.com (Site) je k dispozici pro všechny jeho uživatele. Tyto informace, dokumenty, odkazy a software (Materials) a zde poskytované služby jsou předmětem těchto podmínek používání. V případě, že uživatel je mladší 21 let, musí si přečíst tento dokument za přítomnosti jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce. Pokud by uživatel nebo rodič / zákonný zástupce autorovi nesouhlasíte s následujícími podmínkami, měli byste přestat používat stránku od nynějška. Používáním těchto stránek nebo některý z materiálu nebo služeb, automaticky souhlasíte s Podmínkami použití. blackjack77cz.com si vyhrazuje právo na změnu a změnit podmínky používání na základě vlastního uvážení. Máte-li pokračovat v používání těchto stránek po jakýchkoliv změnách těchto podmínek užívání, bude mít za to uvést ty přijmout všechny změny. Kromě toho, jakékoliv použití Materiálů, vztahující se na několik konkrétních pravidel, je předmětem dalších podmínek, jaké jsou popsány v Podmínkách používání. Všechny další a další podmínky budou zahrnuty odkazem do těchto Podmínek používání. Porušení některé z těchto Podmínek použití povede k automatickému zániku oprávnění a přístup na web a uživatel musí zničit veškeré stažené nebo vytištěné materiály z těchto stránek.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Značky (mezi něž patří loga, obchodní značky a servisní značky) nacházející se na těchto stránkách jsou majetkem blackjack77cz.com nebo jiné třetí strany. Jakékoliv používání ochranných známek ve vlastnictví místě jinou třetí stranou, je zakázáno. Materiály a služby blackjack77cz.com jsou chráněny autorskými právy a dalšími zákony o duševním vlastnictví, a proto jakékoliv neoprávněné použití nich je považováno za porušení těchto zákonů. blackjack77cz.com uživatelé nemají žádná explicitní ani implicitní práva podle jakýchkoliv patentů, autorských práv, ochranných známek nebo obchodního tajemství informace týkající se materiálů a / nebo služby. Jakékoliv použití (např. Re-psaní, kopírování a překlady) informací naleznete na těchto stránkách (například dokumenty a fotografie) bez písemného souhlasu těchto stránek je zakázáno. Některý z vybavení informačního podle tohoto zákona nemá žádnou dotaci ani zaručit žádnou licenci za jakýchkoli autorských práv nebo patenty.

Posílání veškeré materiály, informace, techniky, nápady a koncepty (zpětné vazby) na těchto stránkách, uživatel souhlasí a bere na vědomí, že:

zpětné vazby neobsahují žádné vlastnické a důvěrné informace;

blackjack77cz.com nemá v úmyslu ani žádné závazky jakéhokoli druhu express nebo implikované důvěrnost, pokud jde o hodnocení uživatele;

blackjack77cz.com je a bude oprávněn používat nebo zveřejnit jakoukoli zpětnou vazbu k jakémukoliv účelu v uvážení celém světě;

zpětné vazby stávají majetkem blackjack77cz.com, bez závazku jakéhokoliv druhu k uživateli;

blackjack77cz.com neposkytuje kompenzaci nebo náhradu jakéhokoli druhu.

Záruky a právní omezení

Místo poskytuje všechny použité materiály a službami „JAK JE“. blackjack77cz.com zříká veškeré VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA ZÁRUKY PRODEJNOSTI a jeho vhodnost pro daný účel, v plném rozsahu povoleném ZÁKONEM. blackjack77cz.com nemůže a ani nezaručuje, že buď místě; Ani obsah, materiály, informace, produkty (včetně softwaru) a / nebo služby máte k dispozici na nebo prostřednictvím Stránek; SERVERY; OR prostřednictvím e-mailů, které obdržel od blackjack77cz.com neobsahují viry a / nebo jiných škodlivých COMPONENTS blackjack77cz.com nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které by mohly vzniknout při používání těchto stránek nebo jakéhokoli obsahu, informací, materiálů, zařízení (včetně software) a / nebo služby pro Vás k dispozici v systémech nebo prostřednictvím stránek, včetně, ale bez omezení, NÁHODNÉ, TRESTNÍ, přímé, nepřímé, a následných škod, které zahrnují, ale nejsou omezeny na náhradu škody, která může mít za následek ztrátu dat nebo zisků, I V PŘÍPADĚ, varoval před MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY. USERS VÝSLOVNĚ ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE, že používání tohoto webu je na jejich VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

Případné chyby včetně technické nebo jiné, je možné typografické chyby nebo nepřesnosti. blackjack77cz.com si vyhrazuje právo provádět žádné změny Služeb a materiálů na stránkách kdykoliv bez předchozího upozornění.

Tyto materiály a / nebo služby na stránkách mohou být zastaralé, a blackjack77cz.com nezavazuje vůbec aktualizovat s těmito materiály nebo služby.

Všechny odkazy na webové stránky třetích stran nejsou v ovladači nebo odpovědnosti blackjack77cz.com.

blackjack77cz.com nečiní žádná prohlášení o jiných webových stránkách, ke kterému se může rozhodnout, že přístup a musí být spojena s pomocí těchto stránek. Odkazy na těchto stránkách jsou poskytovány pouze pro pohodlí a blackjack77cz.com nedrží ani neschvaluje ani nepřijímá žádnou zodpovědnost za obsah těchto webových stránek.

ODŠKODNĚNÍ

Uživatelé souhlasí s tím, že odškodní a držet blackjack77cz.com a vše, co je vlastníci, dceřiné společnosti, pobočky, spolupracovníci Branders, zástupců nebo dalších partnerů a zaměstnanců neškodné z jakékoliv odpovědnosti, ztráty, reklamace nebo poptávky, včetně poplatků za právní zastoupení, vyrobené jakýmkoliv třetinu strana v důsledku nebo vyplývající z uživatelů obsahu předloží, poštou nebo vysílací prostřednictvím těchto stránek (včetně, ale není omezen na žádný Uživatelský obsah), jejich používání těchto stránek, jejich napojení na těchto stránkách, jejich porušení podmínek používání, nebo jejich porušení jakékoli jiné osoby nebo zákonná práva účetní jednotky.

popup

Přijměte působivý bonus ze zabezpečeného online kasina

€150